Formularz zapisów na trening grupowy

Ze względu na ograniczenia związane z wirusem, zapisy na wszystkie treningi są obowiązkowe. Grupy zostaną podzielone zgodnie z aktualnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Na podstawie list uczestników organizowane będą pary i podgrupy oraz przydzielani przydzielani będą do nich odpowiedni trenerzy.