Zgłoszenie na listę startową

Challenge Korespondencyjny

Wszyscy zgłoszeni uczestnicy, otrzymają szczegółowe wytyczne dot. sprzętu i niezbędnego oprogramowania oraz formy przeprowadzenia próby, droga mailowa.