Zgłoszenie na listę startową

GVT Challenge ANTI COVID-19 #2

6.05.2020

Start w odstępach czasowych – między godz. 17:30 i 18:00

(Zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o czasie startu po sporządzeniu listy – dnia 5.05.2020)